Telegram
Messenger
1. Організатором/Виконавцем Розіграшу "Ти - справжній діамант!"  (далі – Розіграш) у соціальній мережі Facebook та Instagram є UNION GROUP, (далі – Організатор/Виконавець).

1.2. Мета проведення Розіграшу: формування та підтримка обізнаності споживачів про UNION GROUP, а також популяризація брендів “Золотий Вік”, “Золота Країна”, “Dominant Diamonds”, «Срібний Вік», «Срібна Країна», «Brilliant» та залучення підписників до сторінки Організатора у соціальній мережі Facebook.

1.3. Дата проведення Розіграшу «7» січня 2022 року о «10» годині «00» хвилин за київським часом. «7» січня 2022 року, серед Учасників Розіграшу, які будуть працевлаштовані в місті Києві на одну із посад: Продавець-консультант, Заступник директора магазина, Директор магазина в торгових точках брендів «Золотий Вік», «Золота Країна», «Dominant Diamonds», «Срібний Вік», «Срібна Країна», «Brilliant» з «18» листопада 2021 року по «20» грудня 2021 року та виконають усі умови Розіграшу, що передбачені цими Правилами, будуть визначені Переможці Розіграшу, які отримають право на отримання Подарунку. Переможці будуть оголошені ««7» січня 2022 року соціальній мережі Facebook
https://www.facebook.com/uniongroup.fb/

1.4. Розіграш проводиться на території України в місті Києві. Розіграш проводиться в мережі Інтернет на сторінці Організатора у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/uniongroup.fb/.

1.5. Організатор та/або Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови Розіграшу. Зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на сторінці https://www.facebook.com/uniongroup.fb/.

1.6. Увага! Цей Розіграш не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом.

2. Учасники Розіграшу
2.1. Участь в Розіграші можуть приймати співробітники, які будуть прийняті на роботу до брендів «Золотий Вік», «Золота Країна», «Dominant Diamonds», «Срібний Вік», «Срібна Країна», «Brilliant» з «18» листопада 2021 року по «20» грудня 2021 року, та які являються дієздатними фізичними особами – громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Розіграшу набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України), проживають на території України, та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, мають персональну сторінку в соціальній мережі Facebook, та виконали інші умови цих Правил (далі - Учасники).

2.2. Учасниками Розіграшу не визнаються і не мають права брати участь в Розіграші:
a. особи, які не встигли стати співробітниками зазначених у цих Правилах брендів в період Розіграшу;
b. особи, яким на момент участі в Розіграші ще не виповнилось 18 років;
с. особи, що не є громадянами України;
d. недієздатні особи.

2.3.Учасники Розіграшу під час участі в Розіграші зобов’язуються:
a. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
b. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність та добросовісність участі такого Учасника в Розіграші;

3. Виконання Учасником необхідних дій

3.1. Для того, щоб стати учасником Розіграшу потрібно відповідати вимогам, передбачених п.2 цих Правил та виконати наступні дії:

a. «Вподобати» (підписатись на) акаунт (Спільноту) Union Group https://www.facebook.com/uniongroup.fb/ та (підписатися на) акаунт Union Group в соціальній мережі Instagram https://www.instagram.com/union_group_ua/.
b. Встигнути працевлаштуватися до одного з брендів «Золотий Вік», «Золота Країна», «Dominant Diamonds», «Срібний Вік», «Срібна Країна», «Brilliant» з «18» листопада 2021 року по «20» грудня 2021 року та пропрацювати до моменту завершення Розіграшу «7» січня 2022 року.

3.2 У випадку виявлення факту підробки Учасником Розіграшу або отримання вигоди з підробки процесу реєстрації у соціальній мережі Facebook /приєднання до Спільноти, порушення Учасником Розіграшу даних Правил, вчинення деструктивних дій або дій, які суперечать нормам суспільної моралі, вчинення дій з наміром ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі (Учаснику), яка може бути пов'язана із даним Розіграшем, такий Учасник Розіграшу визнається Порушником. За рішенням Організатора Розіграшу, Порушник втрачає право на подальшу участь у Розіграші та/або на участь у визначенні Переможців Розіграшу та/або на отримання Винагороди Розіграшу.

3.3 На час проведення Розіграшу Учасник повинен бути працевлаштований в одному із магазинів міста Києва під одним із наступних брендів: «Золотий Вік», «Золота Країна», «Dominant Diamonds», «Срібний Вік», «Срібна Країна», «Brilliant».

4. Порядок визначення переможців Розіграшу
4.1. Переможцем визначається Учасник Розіграшу, що відповідає вимогам щодо участі в Розіграші, виконав умови участі в Розіграші передбачені цими Правилами.

4.2. Визначення Переможців Розіграшу проводиться Виконавцем 7.01.2022 року. За результатами Розіграшу буде визначено двох переможців, кожному з яких вручено Подарунок - прикраса з діамантами. Визначення 2 (двох) Переможців проводиться за результатами випадкового вибору за допомогою сервісу https://www.random.org/ серед усіх Учасників, хто виконав умови Розіграшу передбачені Розділом 3 цих Правил. Розіграш буде проводитися у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/uniongroup.fb/

4.3. Учасники Розіграшу, що не визнані Переможцями Розіграшу, не здобувають права на отримання Подарунку (далі - Винагороди Розіграшу), будь-яких інших заохочень та компенсацій.

5. Фонд Винагород подарунків Розіграшу
5.1. Фонд Винагород Розіграшу складається з двох прикрас з діамантами.

5.2. Винагорода не підлягає обміну (або поверненню), в тому числі на грошовий еквівалент.

5.3. Організатор/Виконавець Розіграшу не несуть жодної відповідальності:

a. по відношенню до подальшого використання Винагороди Розіграшу Учасником Розіграшу після його одержання;

b. за неможливість Учасником Розіграшу скористатись наданою Винагородою Розіграшу з будь-яких причин;

c. за можливі наслідки використання Учасниками Розіграшу такої Винагороди Розіграшу.

5.4. Винагорода Розіграшу може бути отримана Учасником Розіграшу, що здобув право на отримання такої Винагороди Розіграшу тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами. Організатор/Виконавець Розіграшу залишають за собою право збільшувати або зменшувати кількість Переможців Розіграшу.

5.5. Кількість Винагород Розіграшу обмежена та складає визначену цими Правилами кількість.

5.6. Кожен Переможець має право лише на одну одиницю Винагороди.

5.7. Результати є остаточними і не можуть бути змінені, оскаржені, або переглянуті.

6. Порядок, умови і терміни отримання винагород Розіграшу

6.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту визначення Переможців Розіграшу Організатор Розіграшу повідомляє Переможця Розіграшу про визнання його таким, шляхом повідомлення його прямим керівником, а також шляхом оприлюднення інформації щодо Переможців у соціальній мережі Facebook на сторінці https://www.facebook.com/uniongroup.fb/.

6.2. Для отримання Винагороди Розіграшу Переможець зобов′язаний у 5-денний строк підтвердити свою згоду та можливість отримати Винагороду Розіграшу шляхом повідомлення свого прямого керівника.

Заявка Учасника Розіграшу може бути відхилена у наступних випадках:

- при недотриманні умов даних Правил.

6.3. Переможець Розіграшу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Винагороди Розіграшу без будь–яких компенсацій та/або можливості заміни на іншу Винагороду Розіграшу у таких випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

а. якщо Переможець Розіграшу не вчинить дій, передбачених у п. 6.1, п. 6.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, передбачених даними Правилами;

b. якщо Переможець Розіграшу заявив про свою відмову від отримання Винагороди Розіграшу будь–яким зручним для нього способом;

с. у разі визнання Переможця Розіграшу– Порушником;

d. у разі неналежного виконання умов даних Правил.

6.4. У разі відсутності у Переможця Розіграшу можливості/бажання використати/отримати Винагороду Розіграшу з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю Розіграшу жодних компенсацій.

6.5. Організатор має право відмовити у видачі Винагороди Переможцю, якщо такий Переможець не виконав умов цих Правил.

7. Інше

7.1 Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в даному Розіграшу інформації (а саме, збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу третім особам).

7.2. Обробка персональних даних Учасників Розіграшу шляхом збору, систематизації, накопичення, зберігання, оновлення, зміни бази персональних даних відбувається в межах і спосіб встановлений Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

7.3. Приймаючи участь в Розіграші кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації, його особистих даних Виконавцем, з маркетинговою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього (у разі надання учасником письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його ім’я та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Розіграшу, створені під час проведення Розіграшу та/чи у зв’язку з Розіграшем, є власністю Організатору /Виконавця Розіграшу і використовуються без будь-якого відшкодування Учасникам. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/Виконавцю Розіграшу.

7.4. Персональні дані учасників Розіграшу будуть використовуватися виключно Організатором/Виконавцем Розіграшу, або уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цього Розіграшу та виключно в рамках проведення Розіграшу, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цим Розіграшем. Відносно всіх персональних даних, наданих учасниками Розіграшу, Виконавець або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

7.5. Організатор/Виконавець залишає за собою право призупинити або припинити дію Розіграшу в будь-який час, повідомивши про це учасників Розіграшу не пізніше, ніж за 1 календарний день шляхом розміщення відповідної інформації на сторінках спільнот.

7.6. Участь в Розіграші автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Розіграшу з даними Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника Розіграшу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

7.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких невирішених питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

7.8. Факт участі в Розіграші автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з Правилами та умовами проведення Розіграшу. Учасник Розіграшу має право відмовитись від участі в Розіграші, про що повинен попередити Організатора/Виконавця Розіграшу. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника Розіграшу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

7.9. Організатор/Виконавець не компенсує Учасникам Розіграшу вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Організатор/Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації пов'язаної з сервісами спільнот і має цінності для Учасника Розіграшу, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку.

7.10. Не дозволяється використовувати логотип Організатора/Виконавця, в тому числі персональний Сайт та офіційні сторінки спільноти організації в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб.

7.11. Правила Розіграшу публікуються у розділі “Про наше життя” на сайті Організатора/Виконавця https://work.uniongroup.holdings/
OUR COMPANY
Bring Your Ideas to Life
Everything that you dreamed of can be brought to life exactly at the moment when you decide to win.